EAOJ3svXoAEHDhY

Voor de bewoners

Een woningcorporatie bestaat niet zonder haar bewoners. Dus die moet je koesteren. Daar luister je naar. Die laat je aan het woord. Verschillende corporaties doen dit met bewonersbladen. 

Verhalen ophalen

Op pad gaan naar deze mensen en hun verhalen ophalen vind ik altijd erg bijzonder. Ik treed binnen in hun wereld. In hun huurwoning waar zij vaak al jarenlang wonen. Met alle herinneringen om hen heen. Kopjes koffie worden gedronken, ervaringen worden verteld. Hun verhaal op papier zetten is het mooiste dat er is.

Een voorbeeld van een bewonersblad waar ik aan mee heb gewerkt is Welkom Thuis van Servatius. Of het digitale blad Ronduit van Woonpunt.