transitie

Interview | Culturele instellingen in transitie

Stel je voor: je stapt Centre Céramique binnen en wordt verwelkomd door een hologram van een Mosasaurus. Je loopt de trappen omhoog dwars door de eeuwenlange geschiedenis van Maastricht. Aangekomen op de bovenste verdieping kijk je uit op het heden: de stad aan de Maas. En via diezelfde Maas vaar je even later richting de ENCI groeve om de vindplaats van de Mosasaurus in het echt te zien en te wandelen door miljoenen jaren van historie.

Tijden veranderen

Een droomscenario waar Luc Dahlmans wel enthousiast van wordt. Hij is als kwartiermaker betrokken bij de transitie van de grote cultuurinstellingen in Maastricht. Centre Céramique, Kumulus en het Natuurhistorisch Museum (NHMM) zijn in 2013 gefuseerd. “De aanleiding was de veranderende vraag van het publiek. De tijden veranderen en mensen beleven cultuur op een andere manier dan 10 jaar geleden. Door de fusie liggen er mooie kansen om het aanbod van de drie instellingen met elkaar te verbinden en daarmee in te spelen op die veranderende vraag.”

Plannen

Is de fusie dan al helemaal rond? “Nee, de eerste jaren is de aandacht vooral gegaan naar het verbeteren van de bedrijfsvoering. De laatste twee jaar zijn er plannen gemaakt voor de inhoudelijke verbinding. Dan wordt het leuk! We hebben die plannen nu verder uitgewerkt. Kumulus heeft de hoogste prioriteit, maar ook bij Centre Céramique en NHMM wordt er vernieuwd.” Voor de langere termijn zijn enkele toekomstscenario’s geschetst. Van een beperkte tot een ambitieuze versie. Welke kant gekozen wordt, ligt bij de bestuurders en de politiek.

Kumulus

Als eerste is Kumulus dus aan de beurt. Wat gaan de inwoners van Maastricht hiervan merken? “Naast ons bestaande aanbod van jaarcursussen, starten we na de zomervakantie meteen met nieuwe cursussen en workshops. Hierbij volgen we de nieuwste trends. Zo kun je straks een workshop graffiti-art volgen, maar ook mergel bewerken of Mestreechse leedjes leren zingen. Verder gaan we de klantenservice en marketing verbeteren. De komende jaren pakken we nog een aantal andere zaken aan, zodat Kumulus een nog bruisender en financieel gezond kunstencentrum wordt.”

Personeel

Wat zijn de gevolgen voor de medewerkers? Luc: “Deze fusie is een geleidelijk proces van jaren. We maken gebruik van natuurlijk verloop of vertrek van medewerkers om ruimte te maken voor het binnenhalen van nieuwe kennis en kwaliteiten. Er komen geen gedwongen ontslagen. Bij Kumulus gaan we meer met freelancers werken om sneller te kunnen inspelen op veranderingen. Ook zal er veel aandacht worden besteed aan het opleiden van medewerkers.”

Verhalen vertellen

Terug naar dat droomscenario. Luc is positief over de mogelijkheden voor de toekomst: “Door te moderniseren kunnen we de verhalen van de stad nog veel beter vertellen. Aan bezoekers, maar ook aan de bewoners. Maastricht is altijd in beweging en heeft een rijke historie. Dit moeten we laten zien en laten voelen. Iedereen is er inmiddels wel van doordrongen dat we goud in handen hebben. Ik zie die boot naar de ENCI nog wel varen.”