Broedplaatsen

broedplaatsenDe Gemeente Maastricht wil het opzetten van creatieve broedplaatsen graag stimuleren. Plekken waar creatievelingen (samen)werken, experimenteren en van elkaar leren.

Dit gebeurt niet vanzelf. De mogelijkheden moeten soms gecreëerd worden. De gemeente wil hier graag bij helpen. Door bijvoorbeeld contact mogelijk te maken tussen vastgoed en kunstenaar. Of door strenge regels op het gebied van bestemmingsplannen aan te passen.

Samenvatting broedplaatsen

Cultuur moet de ruimte krijgen. En dat wil gemeente Maastricht mogelijk maken. Daarom is een Cultuurnota voor geschreven. Begin met A heeft er een samenvatting van gemaakt die naar de doelgroep gestuurd kan worden. Kernachtig en goed leesbaar.

Laat die broedplaats maar komen. Daar zijn schrijvers ook heel blij mee!